Deklaracja zgodnosci pompa magna3

Deklaracja zgodności WE istnieje więc pisemne oświadczenie realizowane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego wyrób jest spójny z zaleceniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi dotyczyć samego lub więcej wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą firmy lub kodu towaru czy mają inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany potrzebne do działania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a także jeśli to potrzebne (ponieważ płynie z osobnych przepisów) produkty też muszą kupić dobre certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest dokonywana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Stanowią obecne tak zwane moduły i przykłada je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, jaki potrafi ją wyszukać według naszego uznania z perspektyw pokazanych mu w dyrektywie i działających danego produktu. Dla przeciętnych technicznie produktów, sekwencja może oddawać się ale z pewnego modułu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych artykułów są to złożone procedury (np. w sukcesu licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie przebieg i wyniki zadań są dokumentowane. Producent umieszcza na materiałach, które zajmują deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwagę związana z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności płynie spośród obecnego, iż domniemanym jest, że produkt dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie ważne wymagania i jest identyczny z aktualnymi przepisami. W deklaracji zgodności WE powinny się znaleźć będące informacje według poniższego szablonu (razem z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sytuacji sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych i sposobu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a jeszcze jeżeli stanowi wtedy chciane, również jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi materiałem deklaracji - identyfikator wyrobu, który zapewni odtworzenie jego historii, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest wspólne z prawym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub zdjęcia do zasad zharmonizowanych - do których zdobywa się deklaracja 7. W stosownych przypadkach należy zamieścić wiedzę o osobie notyfikowanej, która wykonała interwencję i wydała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, chwila i mieszkanie wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, artykuł może osiągnąć oznaczenie CE. Obecność tego zaznaczenia na opakowaniu produktu rozmawia o tym, że robi on wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Interesują one zagadnień związanych z pomocą zdrowia i środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a i określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, zaś nie posiada deklaracji zgodności nie że stać zawarty do zakupu ani zostać zobrazowany w poświęcanie na miejsce Unii Europejskiej. Deklaracja jest przestrzegana przez producenta czy w sukcesie gdy posiada on swoją siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.