Dotacje na rozwoj firmy lodzkie 2015

Frezowanie cnc określane jest jako proces obróbki, w ciągu jakiej z obrabianego przedmiotu otwiera się określoną grupę materiału. W toku frezowania wybierane są jak najniższe wiórki materiałów. Wykorzystuje się bardzo szybko obracające się maszyny, które chodzą z pewnym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Wyróżnia się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W momencie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła wybierają się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W wypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy układają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez spotyka się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce wydobywa się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez może żyć lekko pochylony. Możliwe jest więcej obrabianie (skrawanie) materiału na bokach gdy tylko frez posiada uzębienie czołowe. W współzależności od typie materiału, jaki trzyma żyć zależny obróbce używa się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy wydobywają się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu możliwe jest dobre odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.