Kapusta czerwona zastosowanie

W wybranych biurach oraz instytucjach zwraca się lub gromadzi się substancje, jakie mogą być ważne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą więc w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze oraz ciała stałe o wielkim stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich sytuacjach pracodawcy są zobowiązani do przygotowania oceny ryzyka wybuchu i oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na pomieszczenia oraz mieszkania, gdzie pojawia się największe ryzyka wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem powinny być ponadto niezbędne w strefach i pomieszczeniach zewnętrznych. Dodatkowo domaga się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, która będzie sortować i jednocześnie wskazywać czynniki, jakie potrafią tworzyć zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być zrealizowana na podstawie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, związanych z opcją nastąpienia w znaczeniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem podejmuje się charakterystyki obiektu. Zapowiada się na jego wielkość, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Analizuje się czynniki, jakie mogą prowadzić do powstawania pożaru lub wybuchu. Przygotowuje się materiały oraz systemy, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i szybkich. Rozlicza się jaka jest pierwsza substancji palnych, które potrafią zostać się źródłem potencjalnego wybuchu. Orientuje się innowacyjne rozwiązania będące minimalizacji ryzyka wybuchowego.