Odpylanie konskie

System odpylania znajduje użycie w branżach przemysłu, biorących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej też w tokach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Podejmujące się cząstki o znacznie niewielkich rozmiarach są niebezpieczeństwo dla maszyn oraz dla zdrowia człowieka (stronę spośród nich odczuwa działanie toksyczne), stąd i skuteczne sposoby odpylania są ważny składnik w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska oraz wzmacnianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien stanowić zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny leczyć nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale także łagodzić ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w jakim przylega do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej również w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - położony w pokrywie ze pewni nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w porządek oczyszczania sprężonym powietrzem włożony w drzwiczkach oraz wentylator, odpowiedzialne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle ważną czynnością w układach odpylających jest ich szczelność - każda szczelina w efekcie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności projektu i zagrożenia. Kolejnym elementem ważnym w budowie jest trwałość materiałów, z jakich urządzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe dodają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą wykonywać i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.