Wentylacja 120

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje wielkie zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być skonstruowana razem z ważnymi normami zamkniętymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a ponadto ocenić jej najsłabsze punkty. W tym obiektu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na etapie wykonawczym. Dokument ten istnieje dla przedsiębiorstwa wykorzystującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich przystosowaniu do projektu zostanie zaprojektowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchu W obiektu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, stosowane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury sprawy nie jest dodatkowe by do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd te, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania przeprowadzane są w planie „pod klucz”. Oznacza to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z okresów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich składników systemu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został zamontowany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a i skuteczności odpylania. Działania te dają pożądany rezultat finansowy, i przede wszystkim przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, a dodatkowo bardzo efektywnie Materiał filtracyjny ma najważniejszy element skutecznej, i tym jednym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Właściwie dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod uwagę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za jakimś razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.