Zagrozenie pozarowe definicja

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na zminimalizowaniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na produkt przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej używa się go w rozmiarze transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że stanowić różną postać. Najspokojniejsze oraz nieco skomplikowane modele gromadzą się z zacisku uziemiającego i z przewodu. Bardziej zaawansowane i rozbudowane technologicznie są wyposazone w sposób ochron stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, to gdy uziemienie pozostało w prawidłowy sposób podpięte.

Grey Blocker Grey Blocker . Uma maneira de cabelos grisalhos

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są wprowadzane w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W efekcie napełniania lub opróżniania zbiorników o nowej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich stanięcia zapewne istnieć i mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub dzielenie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie zależna od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W końca swego i nagłego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie pewny w skóry iskry. Brak opiek nad rozładowaniem iskrowym może robić zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co świadczy eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.