Zagrozenie wybuchem przy spawaniu

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do wyrobów oddanych do robocie w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania oddające się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W projektuj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto połączone spośród tym wszystkie procedury oceny w głównej mierze związane są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone wyposażenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, by mógł być obsługiwany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W centralnej części otrzymują się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni również na powierzchniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część kieruje się do urządzeń, które dopasowuje się w innych miejscach, a jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń funkcjonujących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej szczegółowe wymagania ważna z łatwością zlokalizować w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do praktyki w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić piękny, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedno zaopatrzenia w charakterze zapewnienia zgody z aktualnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.