Zapory przeciwwybuchowe w kopalni

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stawiane jest dla urządzeń i sposobów ochronnych lub ich składników i części.

W kontaktu ze całymi rozbieżnościami w kierunku bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących zasad w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na bardzo popularniejszy oraz mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są oddane do pracy w obecnych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w charakterze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które dedykowane są do książce w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w zakresie ochrony i bezpieczeństwa zatrudnionych na miejscach, na których potrafi spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, winnym być odpowiednio oznaczone i przejść szereg testów, jakie obejmują na planie wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady pracy oraz nazywania tego standardu urządzeń. Więcej na materiał Atex znajdziesz tutaj.